SIGMAKOKI シグマ光機株式会社

用户注册


LHCM
适用元器件外径 φA
适用元器件厚度 t
有效直径 φB
光轴高度 C
调整范围
Zoom

小型可调芯镜架。
调芯机构外形小,便于构建较低光轴的系统。
常被用于调整激光光斑位置,或准直光束的出射方向。

◦可实现φ10mm〜φ50.8mm镜头的调芯。
◦也可固定调整较厚的消色差透镜。
◦镜架薄,容易实现光学器件的近接配置。

Related product
产品
技术数据
文件/下载
信息

▶推荐选用燕尾槽平台或微分头驱动的平台调整透镜的焦面,或焦点位置。关于型号选择,欢迎咨询。
▶另备有调芯分辨率高,调整轴可锁定的3轴可调镜架(ALHN-3RO)。
▶还备有可调透镜角度的5轴可调镜架(ALHN-5RO)。
W4016-2
▶承接定制更改立柱长度。(如订货时指定了立柱长度的话,我们负责更换长度后出货。)立柱长度相差大,也许会收取一定的差额费用,详情请咨 询。

注意

▶如透镜的重量过大时,调整可能会比较困难。

通用指标
主要材料铝合金
表面处理黑色氧化
外形图
■LHCM-10B/12.7B/15B

Zoom
■LHCM-10/12.7/15

Zoom
■LHCM-20/25/25.4/30/40/50/50.8

Zoom
■LHCM-10-N/12.7-N/15-N

Zoom
■LHCM-20-N/25-N/25.4-N/30-N

Zoom
■LHCM-40-N/50-N/50.8-N

Zoom
■LHCM-20-EE/25-EE/25.4-EE/30-EE

Zoom
■LHCM-40-EE/50-EE/50.8-EE

Zoom
■LHCM-20-UU/25-UU/25.4-UU/30-UU

Zoom
■LHCM-40-UU/50-UU/50.8-UU

Zoom
技术指标
比较
型号
加入购物车 购物车
    库存 数量
LHCM-10
LHCM-12.7
LHCM-15
LHCM-20
LHCM-25
LHCM-25.4
LHCM-30
LHCM-40
LHCM-50
LHCM-50.8
LHCM-10-N
LHCM-12.7-N
LHCM-15-N
LHCM-20-N
LHCM-25-N
LHCM-25.4-N
LHCM-30-N
LHCM-40-N
LHCM-50-N
LHCM-50.8-N
LHCM-20-EE
LHCM-25-EE
LHCM-25.4-EE
LHCM-30-EE
LHCM-40-EE
LHCM-50-EE
LHCM-50.8-EE
LHCM-20-UU
LHCM-25-UU
LHCM-25.4-UU
LHCM-30-UU
LHCM-40-UU
LHCM-50-UU
LHCM-50.8-UU
LHCM-10B
LHCM-12.7B
LHCM-15B

φ10mm

1~6mm

φ7mm

12.5mm

φ1mm

0.03kg

φ12.7mm

1~8mm

φ10mm

20mm

φ2mm

0.05kg

φ15mm

1~8mm

φ12mm

20mm

φ2mm

0.05kg

φ20mm

2~12mm

φ17mm

27.5mm

φ3mm

0.27kg

φ25mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.28kg

φ25.4mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.28kg

φ30mm

2~12mm

φ27mm

30mm

φ3mm

0.28kg

φ40mm

2~14mm

φ36mm

37.5mm

φ3mm

0.31kg

φ50mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.36kg

φ50.8mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.36kg

φ10mm

1~6mm

φ7mm

12.5mm

φ1mm

0.025kg

φ12.7mm

1~8mm

φ12mm

20mm

φ2mm

0.043kg

φ15mm

1~8mm

φ12mm

20mm

φ2mm

0.043kg

φ20mm

2~12mm

φ17mm

27.5mm

φ3mm

0.22kg

φ25mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ25.4mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ30mm

2~12mm

φ27mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ40mm

2~14mm

φ36mm

37.5mm

φ3mm

0.26kg

φ50mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ50.8mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ20mm

2~12mm

φ17mm

27.5mm

φ3mm

0.22kg

φ25mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ25.4mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ30mm

2~12mm

φ27mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ40mm

2~14mm

φ36mm

37.5mm

φ3mm

0.26kg

φ50mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ50.8mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ20mm

2~12mm

φ17mm

27.5mm

φ3mm

0.22kg

φ25mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ25.4mm

2~12mm

φ22mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ30mm

2~12mm

φ27mm

30mm

φ3mm

0.23kg

φ40mm

2~14mm

φ36mm

37.5mm

φ3mm

0.26kg

φ50mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ50.8mm

2~14mm

φ46mm

42.5mm

φ3mm

0.31kg

φ10mm

1~6mm

φ7mm

12.5mm

φ1mm

0.025kg

φ12.7mm

1~8mm

φ10mm

20mm

φ2mm

0.045kg

φ15mm

1~8mm

φ12mm

20mm

φ2mm

0.045kg

RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   库存不多
RoHS   库存不多
RoHS   库存不多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   库存不多
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   有少量
部件库存
RoHS   有少量
部件库存
RoHS   有少量
部件库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   部件有
库存
RoHS   有少量
部件库存
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   库存不多
RoHS   库存较多
RoHS   库存不多