SIGMAKOKI シグマ光機株式会社

用户注册


LOPF
透过带波长
透过带透过率
透过临界波长
截止带波长
截止带光学密度
(平均)
Zoom

透过长波长一侧的光线,遮断短波长一侧的光线的波长(颜色)分离用滤光片。
可以用于生物影像或流式细胞仪。

◦这是一款性能优良的滤光片,在不通光的波段,遮光性能达OD5。同时,在透过波段,其透过率超过90%。
◦采用了多层电介质膜,其本身几乎没有光吸收。

Related product
产品
技术数据
文件/下载
信息

▶也承接制造其它波长,其它尺寸的产品。必要的时候请与营业部门联系。
▶如果需要更宽带域的特性,欢迎咨询。
▶各波长的「波长特性数据」(仅供参考、透過率的单位为T[%])请参考【这里】

注意

▶在0°入射角度之外使用时,透过率的波长变化特性可能会改变。
 (一般入射角度越大,波长特性向较短波长方向移动。)

通用指标
镀膜多层电介质膜
入射角度
表面质量60-40
外形图

Zoom
功能说明图

Zoom
透过率波长特性(参考数据)
■LOPF-267 - LOPF-561

Zoom
T:透过率
■LOPF-405 - LOPF-532

Zoom
T:透过率
■LOPF-593 - LOPF-1020

Zoom
T:透过率
技术指标
比较
型号
加入购物车 购物车
    库存 数量
LOPF-25C-300
LOPF-25C-341
LOPF-25C-405
LOPF-25C-409
LOPF-25C-458
LOPF-25C-488
LOPF-25C-496
LOPF-25C-500
LOPF-25C-514
LOPF-25C-515
LOPF-25C-519
LOPF-25C-532
LOPF-25C-561
LOPF-25C-593
LOPF-25C-635
LOPF-25C-715
LOPF-25C-736
LOPF-25C-785
LOPF-25C-800
LOPF-25C-834
LOPF-25C-1020

308~420nm

>平均85%

306nm

200~300nm

5

3.5mm

350~500nm

>平均90%

347nm

200~341nm

5

3.5mm

421.5~900nm

>平均93%

418nm

270~405nm

5

3.5mm

417~1100nm

>平均93%

415nm

270~409nm

5

3.5mm

470.7~900nm

>平均93%

466nm

270~458nm

5

3.5mm

504.7~900nm

>平均93%

500nm

270~488nm

5

3.5mm

503~1100nm

>平均93%

501nm

270~496nm

5

3.5mm

519~700nm

>平均90%

515nm

300~500nm

5

3.5mm

529.4~900nm

>平均93%

526nm

270~514nm

5

3.5mm

525~800nm

>平均90%

522nm

340~515nm

6

3.5mm

534~653nm

>平均92%

530nm

300~519nm

6

3.5mm

546.9~900nm

>平均93%

542nm

280~532nm

5

3.5mm

577.1~900nm

>平均93%

572nm

300~561nm

6

3.5mm

604~1100nm

>平均93%

601nm

270~593nm

5

3.5mm

660~1200nm

>平均93%

655nm

300~635nm

6

3.5mm

725~1200nm

>平均93%

723nm

290~715nm

5

3.5mm

761~850nm

>平均90%

754nm

300~736nm

4

3.5mm

812.1~1200nm

>平均93%

805nm

270~785nm

5

3.5mm

815~915nm

>平均90%

812nm

635~800nm

6

3.5mm

842~935nm

>平均97%

840nm

790~834nm

5

3.5mm

1064~1087nm

>平均93%

1057nm

400~1020nm

5

3.5mm

RoHS   需要确认
RoHS   库存不多
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   库存较多
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   需要确认
RoHS   库存不多
RoHS   库存较多
RoHS   库存不多
RoHS   库存较多
RoHS   库存较多
RoHS   需要确认
RoHS   库存较多
RoHS   需要确认
RoHS   库存不多